O nutnosti použít kvalitní vodu na čaj

V současnosti lidé přemýšlí nad tím, jestli si dají čaj černý anebo zelený. Většinou se snaží dodržet stanovené postupy týkající se jejich vlastní přípravy. Někteří se ve svém životě zabývají tím, aby byli schopni ocenit všechny chutě čaje, a to i těch nejjemnějších. Také způsoby, jakými se čaj servíruje, považujeme za velice důležité. Avšak v některých oblastech se ještě pořádně nezamysleli nad otázkou vůbec nejpodstatnější. Ta zní. Jaká je ta nejlepší voda na přípravu čaje? Musí se striktně dbát na to, čím se čajové lístky zalévají? Odpověď zní, že rozhodně ano.

Východní tradice hovoří o tom, že při vaření čaje je nejvhodnější taková voda, jež se řine přímo z horské bystřiny. Avšak chápeme, že v dnešní době plné paneláků se tato možnost vylučuje. Nastává tak další dilema, či používat vodu balenou nebo tu kohoutkovou. V první řadě je zapotřebí se v krátkosti zamyslet nad souvislostmi mezi vlastnostmi vody a přípravou čaje. Mnozí odborníci na čajové obřady a zároveň i nejrůznější laboratorní techniky upozorňují na to, že disponujeme-li nádobami či lahvemi s vodou, u nichž PH překročilo hodnotu 7, je vhodnější vodu před přípravou čaje přefiltrovat. Je to jediný možný způsob, jak lze odstranit nejrůznější nežádoucí složky, jež ovlivňují výslednou chuť vody, ale také i přebytečné množství minerálních látek.

Přesáhne-li PH hodnotu 8.5, máme již co do činění s tvrdou vodou, čaj z ní připravený bude hořký. I v tomto případě se musí provést filtrace. Může se však stát, že i po tomhle kroku ucítíme vůni minerálů. Za této situace platí pravidlo, že se místo této vody má raději použít ta balená. Z výše zmíněných poznatků pak jistě vytušíte, že pokud patříte k obdivovatelům čaje a zároveň vlastníte studnu, je ideální využít právě tuto vodu. Postačí dodržet jen několik malých kroků.

Pokud však vyberete minerální balenou vodu, reálně hrozí, že finální nálev bude mít železitou chuť. Vhodné není ani použití balené vody destilované, protože tato voda je příliš měkká, a tudíž čaj z ní připravený čaj bude mdlý. Je jisté, že vývěr vody neznačí žádnou jednoduchou záležitost, ovšem jako nejlepší se zdají být ty pramenité s neutrálními hodnotami PH.

V našich zeměpisných šířkách představuje vhodnou variantu i běžná kohoutková voda. Většina odborníků právě ji při přípravě čaje řadí mezi ty nejlépe hodnocené. Zpravidla se nemusí ani filtrovat. Když se ovšem stane, že je voda ve vašem vodovodu i tak příliš tvrdá, pořiďte si jednoduchý filtr a vždy mějte na paměti následující pravidlo, a sice že čaj se musí pokaždé připravovat pouze z vody, která je čerstvě přefiltrovaná.